Kontakty:
Telefón: 0908824993
Email: info@dobishop.sk

Fakturačné údaje:
Róbert Rudňanský
Dolná streda 831
92563 Dolná streda
IČO: 52546381
DIČ: 1049244240

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo živnostenského registra: 220-34020.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,
fax č. 033/321 25 23

Kontaktný formulár